بسمه تعالی

بازنشسته گرامی:

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای فعالیتهای اجتماعی خود با همکاری سازمانهای مردم نهاد و دیگر دستگاههای مرتبط و بهره مندی از مشارکت و همراهی داوطلبانه بازنشستگان گرانقدری از سراسر کشور برای هر یک از استانها در حوزه های ذیل ستادهایی را با عنوان سفیران تشکیل داده اند.

شما نیز در صورت تمایل می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر ما را در تحقق هرچه بیشتر این امر یاری فرمایید.


همکاری داوطلبانه

مشخصات
*
*
*
*
*
نام استان خود را انتخاب کنید
تمایل به همکاری داوطلبانه در زمینه:

پیگیری فرم های ارسالی

شماره پیگیری را وارد کنید.

پست الکترونیکی را وارد کنید.