» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۱۲۱ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۲۱۲ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۲۷۸ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۳۲۷ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۷۷۹ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۴۲۲ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۳۶۸ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۵۶۴ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۴۲۵ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۵۴۲ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۵۵۲ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۴۴۰ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۵۰۴ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۸۵۷ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۵۶۰ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۶۶۱ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۴۷۸ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۶۱۳ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۵۳۸ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۵۱۲ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۴۵۵ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۶۷۵ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۳ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۶۴۵ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۶۷۲ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۶۰۷ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۵۴۷ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۵۹۱ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۵۴۹ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۷۹۹ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۶۲۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۷ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۶ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۶۵۰ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۵۶۳ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۶۰۵ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۶۵۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۶۳۱ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۵۹۰ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۶۳۴ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۷۹۱ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۴۸۷ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۶۲۶ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۶۰۹ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۶۵۶ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۷ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۶۰۹ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۵۸۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۴۰۷ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۷۶۴ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۹۱۳ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۵ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۷۱۲ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۶۵۰ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۷۷۵ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۴۵۳ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۷۳۴ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۶۳۶ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۶۲۱ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۵۱۳ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۵۵۰ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۰ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۲,۵۹۰ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۴ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۵۷۸ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۶۸۳ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۹۸۶ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۷۰۰ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۶۱۱ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۷۹۴ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۸۲۷ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۳۷۹ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۴۸۳ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۷۴۸ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۸۲۹ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۶۵۴ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۵۶۱ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۷۳۸ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۴۶۴ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۵۲۸ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۶۲۵ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۷۷۷ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۴ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۵ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۵۷۳ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۵۶۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۵۷۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۶۱۳ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۶۷۲ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۸۳۷ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۹۸۷ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۵۷۵ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۵۰۰ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۵۵۸ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۴۵۳ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۵۸۰ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۷۶۷ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۵۵۷ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۶۵۰ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۶۵۶ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۵۸۷ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۸ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۵۷۰ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۹۲۶ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۴۹۶ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۶۶۲ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۶۹۳ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۶ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۸۱۳ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۵۶۴ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۶۳۹ ]