» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۲,۴۸۳ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۴۰۷ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۱ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۵۰۵ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۶۵۶ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۸ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۹ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۸۵۶ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۶۴۲ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۶۷۹ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۸۳۲ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۸ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۰ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۷۷۵ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۸۷۸ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۹۳۰ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۸۰۹ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۷۲۹ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۶۶۰ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۹۵۵ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۷۹۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۳,۰۸۳ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۸۴۳ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۸۹۷ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۸۹۴ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۸۰۸ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۰ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۵ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۸۳۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۸ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۶ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۰ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۷۶۴ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۷۸۵ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۹۰۲ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۸۰۳ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۸۵۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۸۳۹ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۷۷۱ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۷۹۹ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۲ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۷۸۳ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۸۴۸ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۵ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۷۸۹ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۶ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۲,۲۶۵ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۲,۳۸۰ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۹۶۴ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۷۷۰ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۷۳۷ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۹۴۶ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۰ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۵۶۷ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۵ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۸۴۳ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۸۳۳ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۱ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۷۸۰ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۳,۳۹۷ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۱ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۳ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۵ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۶ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۸۲۲ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۳ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۰ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۴۹۲ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۷۷۲ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۶ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۷ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۸ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۸۸۵ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۷۵۲ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۶ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۸ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۵۹۶ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۷۱۴ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۰ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۹ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۵ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۸ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۹۰۸ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۷۶۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۷۹۲ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۷۳۷ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۸۳۶ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۷۶۱ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۹۱۵ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۳ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۶ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۸۹۴ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۷۶۷ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۶۹۶ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۷۹۰ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۷۳۸ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۶۶۶ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۷۹۱ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۹۹۷ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۸۵۰ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۷۵۷ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۹۳۵ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۷۶۴ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۷۰۹ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۷۴۲ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۶ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۷۶۴ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۶ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۸۵۸ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۹۱۵ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۲,۰۹۰ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۹ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]