» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۷ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۴,۹۵۳ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۶۶۸ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۲,۲۶۷ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۷ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۸۲۲ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۹۸۷ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۲,۴۵۹ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۵ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۸۷۳ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۲ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۱ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۷۱۲ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۴ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۴ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۵ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۹ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۹۶۵ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۸ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۰ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۹۲۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۴ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۵ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۹ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۹۱۱ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۸۶۱ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۴ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۵,۵۹۹ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۹ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۱ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۶ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۹ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۰ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۳ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۲ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۱ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۵ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۲,۲۴۶ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۹۰۸ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۹۱۶ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۶ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۹۶۲ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۲ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۹۶۶ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۴ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۹۴۶ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۵ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۷۹۲ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۸۹۴ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۷ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۶ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۴ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۹۸۱ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۹۲۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۶۲۳ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۱ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۷ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۲,۸۴۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۲,۸۴۱ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۵ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۹۰۴ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۸۸۴ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۳ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۵ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۸ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۵ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۰ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۹۱۳ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۷۵۳ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۵ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۵ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۳,۹۳۰ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۲,۲۷۳ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۱ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۴ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۰ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۲ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۱ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۴ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۳ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۵ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۹ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۲ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۹۸۳ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۸۶۶ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۰ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۰ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۷۳۷ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۹۳۲ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۲ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۲,۱۰۵ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۹ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۷ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۸ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۹۶۲ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۴ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۸۷۲ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۰ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۹۵۴ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۶ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۸ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۷ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۲,۰۵۴ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۵ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۵ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۹۴۵ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۸۷۷ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۹ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۹۱۱ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۸۲۰ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۹۶۵ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۹ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۹ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۵ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۹۱۳ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۰ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۸۹۱ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۶ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۷ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۷۶۷ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۱ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۲,۵۹۴ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۷ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۰ ]