» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۲۸۷ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۰ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۳۶۷ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۴۳۳ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۹ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۸۲۵ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۵۷۸ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۷۵۰ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۵۶۷ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۵۸۶ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۷۱۶ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۹۴۲ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۶۸۹ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۶۰۷ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۰ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۶۹۵ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۷۲۴ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۸۰۱ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۶۰۲ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۶۹۳ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۶۳۹ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۸۴۹ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۶۸۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۲,۴۰۹ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۷۸۳ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۷۴۴ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۷۶۳ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۷۶۴ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۳ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۹۷۸ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۷۴۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۷ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۳ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۷۴۹ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۷۱۵ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۸۰۳ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۷۶۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۷۵۰ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۷۰۱ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۹۹۳ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۷۲۰ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۷۲۶ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۷۷۴ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۷۷۱ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۳ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۷۱۳ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۴۸۰ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۷۸۳ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۹۲۲ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۱,۸۸۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۳ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۸۶۹ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۸۲۱ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۳ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۵۲۹ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۳ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۷۴۸ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۶۲۳ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۵۸۴ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۶۸۱ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۳,۱۱۲ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۰ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۷۲۹ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۸۷۶ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۰ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۸۶۰ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۷۴۷ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۸ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۹۳۴ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۶ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۹۶۴ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۸۰۱ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۶۶۰ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۶۴۹ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۷۵۱ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۹۷۴ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۸۷۰ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۵۴۴ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۶۲۷ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۸۶۵ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۱ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۹ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۶ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۷۶۶ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۷۲۶ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۶۶۷ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۸۴۴ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۸۶۴ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۶ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۳ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۸۱۹ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۷۳۵ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۶۹۰ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۶۶۷ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۶۱۳ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۵۸۴ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۷۰۴ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۹۲۲ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۸۸۵ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۷۶۷ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۸۳۴ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۶۸۹ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۶۳۲ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۶۶۵ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۰ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۵ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۷۸۴ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۸۲۱ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۳ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]