» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۹ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۱۰,۱۳۹ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۳ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۳,۱۸۰ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۲,۰۴۹ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۸ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۶ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۳,۳۶۹ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۵ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۳ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۲ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۰ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۹۸۲ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۶ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۸۵۳ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۹ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۲ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۱ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۴ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۲ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۷ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۵ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۷ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۴ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۲ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۷ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۴ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۰ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۶ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۴ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۷,۸۱۹ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۱ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۶ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۸ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۲ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۳ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۵ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۲,۴۷۷ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۲,۰۹۱ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۸ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۷ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۲,۷۳۰ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۰۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۰ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۲ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۰ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۱ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۵ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۱ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۶ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۴ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۵ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۸ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۸ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۸ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۲۳۹ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۳ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۹ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۱ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۳,۳۹۹ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۱۲۶ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۶ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۳ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۵ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۷ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۵ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۲,۲۹۲ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۴ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۰ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۶ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۸۹۵ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۷ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۵ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۴,۳۷۲ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۲,۹۸۲ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۱ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۱ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۹ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۴ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۸ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۸ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۵ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۷۵۳ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۷ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۲ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۹ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۴ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۰ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۷ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۹۹۱ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۳ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۱ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۸ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۸۵۴ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۷ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۲ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۲,۷۲۰ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۲,۸۶۳ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۲,۴۹۱ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۸ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۴ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۱ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۰ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۴ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۸ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۰ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۰ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۲,۵۵۰ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۰ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۰ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۷ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۳ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۳ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۷ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۹۹۱ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۹۷۰ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۵ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۵ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۳ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۲ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۰ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۴ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۷ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۹۵۶ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۱ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۳ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۳ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۴ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۱ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۹۰۹ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۱ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۰ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۳,۰۸۰ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۷ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۰ ]