» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۳ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۳,۲۱۹ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۵۲۵ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۶ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۸۵ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۱ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۷۵۶ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۹۸۴ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۷۲۳ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۷۷۸ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۹۴۶ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۰ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۷۴۷ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۴ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۸۳۹ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۹ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۵ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۸۶۹ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۹۵۱ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۷۹۳ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۷۴۳ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۷ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۸۷۶ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۳,۹۷۲ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۹۹۲ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۸ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۴ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۹۹۳ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۸۹۴ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۹ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۶ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۲ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۸ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۹ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۸۷۹ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۸۲۵ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۸۴۰ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۹۸۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۸۸۲ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۹۲۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۹۰۶ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۸۵۷ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۹۲۰ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۰ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۷۰۹ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۸۲۹ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۹۴۸ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۹۱۷ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۳ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۸۴۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۹۵۰ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۷ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۲,۵۴۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۲,۶۴۰ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۱ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۸۲۷ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۷ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۳ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۰ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۹۲۵ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۹۲۳ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۸۰۷ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۵ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۸۹۱ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۳,۶۴۴ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۱ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۸۸۸ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۰ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۰ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۲ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۹۰۶ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۵ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۱ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۵۴۸ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۳ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۲ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۰ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۹۷۵ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۸۴۹ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۷۷۸ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۸ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۶ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۷۹۹ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۲ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۳ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۱۹ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۷۳۳ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۸۴۶ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۸۸۳ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۸۰۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۹۲۲ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۸۳۶ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۹۸۳ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۰ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۵ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۱,۸۳۰ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۹۵۸ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۸۴۳ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۷۷۱ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۸۹۰ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۸۱۱ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۷۲۳ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۷۳۷ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۹۸۲ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۳ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۹۲۵ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۸۲۰ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۰ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۷۵۷ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۷۹۴ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۳ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۸۷۷ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۸۲۴ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۸ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۹۲۳ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۹۷۹ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۲,۳۴۷ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۵ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۹۱۴ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۹۷۴ ]