» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۲۲۰ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۸۶۹ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۳۱۴ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۴ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۷۰۴ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۴۵۶ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۵۲۸ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۴۴۷ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۶۴۴ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۷۹۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۶۳۶ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۵۶۷ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۰ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۶۴۴ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۶۶۳ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۵۴۸ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۷۵۲ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۶۲۴ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۶۳۴ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۵۲۴ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۷۶۹ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۱ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۷۰۱ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۹۵۴ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۸۵۳ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۶۹۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۹ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۵ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۷۱۰ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۶۷۷ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۷۲۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۶۶۵ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۹۲۹ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۵۴۶ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۶۸۹ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۷۲۸ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۷۳۱ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۶ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۶۷۶ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۶۶۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۴۵۳ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۸۵۸ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۰ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۰ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۶۶۷ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۶۳۴ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۷۶۰ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۹۶۹ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۴۹۶ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۰ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۷۰۹ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۶۹۹ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۵۵۵ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۷۱۰ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۳ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۶۳۸ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۲,۹۳۱ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۳ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۶۷۳ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۷۹۴ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۸ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۶۹۷ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۹۴۷ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۸۹۵ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۴۱۳ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۹۴۶ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۸۸۰ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۹۸۳ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۷۴۹ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۶۱۱ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۷۰۱ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۸۰۲ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۱ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۱ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۱ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۶۸۳ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۶۳۳ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۶۴۰ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۶۳۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۶۸۸ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۶۲۵ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۷۹۵ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۲ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۱ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۶۶۲ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۵۷۰ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۵۹۸ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۶۲۳ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۵۷۳ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۶۶۰ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۸۷۲ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۸۰۰ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۷۶۵ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۸ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۶۳۱ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۴ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۷۳۲ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۷۷۶ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۱ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۹۸۷ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۶۷۳ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۷۴۰ ]