» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۵ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۸۳۹ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۱۴,۵۱۵ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۵ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۳,۹۷۳ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۲,۵۴۶ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۵ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۱ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۴,۰۹۳ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۲,۶۶۴ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۴ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۸ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۰ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۱ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۷ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۹۹۷ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۱,۹۷۰ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲,۳۲۷ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۷ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۱ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۹ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۳,۱۰۲ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۹ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۹ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۷ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۵ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۲,۰۷۷ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۷ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۲,۲۶۳ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۲ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۶ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۶۴۹ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۱ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۹,۲۱۷ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۵ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۶ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۲ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۲ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۵ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۸ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۳,۰۵۰ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۲,۵۱۰ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۰ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۳ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۳,۱۳۸ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۲,۲۱۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۳ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۵ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۱ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۰ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۳ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۰ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۶ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۰ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۴ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۴ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۶ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۲ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۵۰۲ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۷ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۹ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۰ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۸۴ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۳,۸۶۶ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۳۵۷ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۹ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۵ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۳ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۲,۱۸۸ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۱ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۹۴۹ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۲,۶۸۳ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۵ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۸ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۳ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۶ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۸ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۱ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۴,۸۱۶ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۳,۴۹۷ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۲ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۲,۹۵۹ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۱ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۸۶۶ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۰ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۴ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۹ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۱ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۴ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۷ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۹۰۸ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۳,۴۵۰ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۱ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۷ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۹ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۶ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۹ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۹۹۱ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۲ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۲,۲۲۸ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۳,۱۹۹ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۳,۴۷۲ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۲,۹۷۸ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۲,۲۹۱ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۹ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۰ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۳ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۴ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۳ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۲,۲۵۷ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۲,۵۴۲ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۳,۰۶۰ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۴۷۲ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۶ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۶ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۷ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۷ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۱ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۱ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۷ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۲,۲۷۱ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۲ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۵ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۲ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۰ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۶ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۸ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۳ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۰۳ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۰ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۸ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۹ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۸ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۲ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۲ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۳,۶۰۶ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۸۹ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۵ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۵ ]