» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۱ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۰ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۱۶,۴۸۱ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۷ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۴,۴۶۶ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۲,۸۷۷ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۳ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۸ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۴,۸۳۲ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۳,۰۱۳ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۶ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۱ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۲,۲۴۷ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۵ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۲,۲۳۳ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۲,۲۲۶ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲,۵۱۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۲,۰۸۲ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۲ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۳ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۳,۴۱۶ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۹ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۲,۰۹۸ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۲,۳۷۹ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۸ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۲,۲۸۷ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۴ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۲,۷۹۶ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۵ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۲ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۸۳۶ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۶ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۱۰,۴۰۱ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۲,۲۲۴ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۲,۶۵۴ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۶ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۳۲ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۰ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۸ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۳,۳۸۷ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۲,۷۳۴ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۱ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۲ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۳,۴۲۶ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۹ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۹ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۸ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۰ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۵ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۶ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۳ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۵ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۶ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۱ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۱ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۴۵ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۵ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۵۷۱ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۶ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۶ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۸۰۶ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۷ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۲ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۴,۰۰۰ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۴۶۹ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۶ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۶ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۰ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۲,۳۶۲ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۲,۰۴۱ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۹۹۸ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۲,۹۴۲ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۹ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۲,۲۱۲ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۸ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۲,۶۰۲ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۴ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۵,۲۳۶ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۳,۸۱۰ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۳ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۳,۳۵۶ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۲,۲۵۳ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۲ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۱ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۲,۲۴۰ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۸ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۳ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۱ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۹ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۴ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۴,۰۷۹ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۰ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۶ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۳ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۸ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۸ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۶ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۵ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۲,۳۷۵ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۳,۴۲۱ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۳,۷۱۰ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۳,۸۹۵ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۲,۴۷۶ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۹ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۷ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۲ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۱ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۸ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۲,۴۲۷ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۲,۷۷۵ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۳,۴۲۴ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۷ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۱ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۰ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۱ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۲ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۰ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۷ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۶ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۷ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۷ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۴ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۶ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۲ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۶ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۵ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۷ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۸ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۲ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۱ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۳ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۳۰ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۹ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۴ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۲ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۳,۹۴۳ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۲,۱۲۹ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۷ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۲ ]