» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۸ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۴ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۱۲,۶۷۰ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۹ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۳,۶۱۳ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۲,۲۸۱ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۷۴ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۵ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۳,۶۹۹ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۲,۴۴۹ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۹ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۱ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۱ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۶ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۴ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۹۲۹ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۹ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲,۱۰۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۷ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۸ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۵ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۲,۸۸۸ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۷ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۲ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۸ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۰ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۸ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۶ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۴ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۵ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۶ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۶ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۸,۵۲۰ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۵ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۸ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۲ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۷ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۰ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۵ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۲,۷۷۵ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۲,۳۴۱ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۰ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۲,۰۵۳ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۲,۹۱۱ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۳ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۴ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۸ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۶ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۲ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۷ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۹ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۹ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۶ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۷ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۸۳۵ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۹۷۰ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۹ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۶ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۷ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۴ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۱ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۷۵۰ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۷ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۰ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۳,۶۶۴ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۲۴۴ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۹ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۹ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۹ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۵ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۵ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۸۸۹ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۲,۴۹۱ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۵ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۶۴۵ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۶ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۹۷۷ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۶ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۰ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۴,۶۰۹ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۳,۲۸۶ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۸ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۴ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۲,۰۷۰ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۸ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۸ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۳ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۱ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۸۶۱ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۴ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۲ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۴ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۳,۰۶۵ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۲ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۱ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۴ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۲ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۱ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۹ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۹۲۴ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۲ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۶ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۲,۹۷۰ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۳,۲۱۶ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۲,۷۵۹ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۰ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۵ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۲ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۹ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۸ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۹ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۵ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۰۰ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۲,۳۳۴ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۲,۸۱۴ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۵ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۷ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۸ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۴ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۳ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۴ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۷ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۱ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۸ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۳ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۷ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۸ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۰ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۵ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۵ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۰ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۳ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۸ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۹ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۳۲ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۹۷۶ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۸ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۹ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۳,۳۵۷ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۴۴ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۳ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۲ ]