» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
کراسولا خرفه
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۲ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۲ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۲,۶۵۴ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۲۶,۱۹۹ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۲,۹۳۱ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۵,۹۹۶ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۵,۳۶۰ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۲,۶۵۵ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۲,۸۷۶ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۶,۱۸۴ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۴,۵۴۴ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۶ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۳ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۳,۲۳۷ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۴ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۳,۲۹۷ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۵ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۳,۰۴۱ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۳,۳۹۵ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۲,۶۷۴ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۲,۵۰۶ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۵ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۴,۳۵۲ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۰۱ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۳,۴۷۷ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۳,۷۱۱ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۲,۱۲۵ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۳,۱۵۰ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۲,۸۰۳ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۴,۲۴۹ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۹۷۳ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۲,۱۹۱ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۷ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۳,۵۱۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۱۴,۷۴۷ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۳,۱۰۴ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۳,۹۵۳ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۷۱ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۳,۲۴۰ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۲,۸۶۶ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۳,۴۴۲ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۴,۴۳۰ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۳,۳۹۵ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۵ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۲,۷۶۳ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۴,۶۱۶ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۲,۹۹۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۰ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۶ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۰ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۸ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۹ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۶ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۵ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۳ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۷ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۹ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۲,۴۱۳ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۷ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۸ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۳ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۷ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۹۳۶ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۲ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۹ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۰ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۲,۵۰۴ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۴,۶۹۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۹۰۲ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۷ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۴ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۸ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۳,۳۷۷ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۲,۵۴۸ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۷ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۳,۹۲۸ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۲,۰۱۳ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۳,۲۰۸ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۲,۶۳۷ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۹ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۳,۳۶۰ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۷ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۶,۰۷۳ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۵,۱۶۸ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۸۸۴ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۴,۷۰۲ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۲,۷۶۶ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۲ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۵ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۲,۹۸۶ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۹ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۲,۰۳۰ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۸ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۲,۴۲۹ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۲,۴۲۸ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۶,۴۷۷ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۲,۰۹۵ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۲,۰۸۴ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۲ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۹۲۶ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۷ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۸ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۹ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۱ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۳,۲۳۳ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۴,۶۹۸ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۴,۳۴۴ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۵,۰۴۸ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۳,۲۷۷ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۲ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۸۶۲ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۸ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۲,۱۵۶ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۲,۲۴۰ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۴ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۳,۱۱۷ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۳,۸۱۳ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۴,۷۷۳ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۲,۱۹۲ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۲,۹۲۳ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۰ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۱,۹۴۴ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۳,۳۷۳ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۴ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۱ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۶ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۹۰۹ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۴,۹۶۴ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۲,۱۲۱ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۳ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۱ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۷ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۹ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۸ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۱ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۲,۳۰۶ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۵۰ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۲ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۲,۶۸۲ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۹ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۴ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۸۸۷ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۵,۳۲۵ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۲,۷۴۵ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۲,۳۵۸ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۲,۱۸۵ ]
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.