» گل وگلخانه » سایر فهرست گیاهان
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۴ ]
گل رز (ROSA HYBRIDA)
[ تعداد بازدید : ۷,۱۱۷ ]
طاووسی
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
مرجان
[ تعداد بازدید : ۲,۷۱۷ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۵ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۱ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۰ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۲,۹۹۵ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۷ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۹۸۷ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۹۴۵ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۶ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۳ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۷۸۸ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۴ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۰ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۱ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۷ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۹۳۸ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۲,۳۸۶ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۵ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۶ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۱ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۳ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۹ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۸ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۴ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۹ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۶ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۷,۱۲۲ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۲ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۵ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۳ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۷ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۲ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۳ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۲,۱۵۹ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۶ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۵ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۳ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۲,۵۱۳ ]
دراسنا برگ بلالی (دراسنا نقره ای)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۵۳ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۲ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۹۸۶ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۱ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۷ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۱ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۳ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۷ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۶ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۳ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۹۵۱ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۳ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۸ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۹ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۲,۰۵۲ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۶ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۸ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۶۶۹ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۶ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۰ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۳,۱۳۳ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۳,۰۱۰ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۴ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۹۶۶ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۹۶۶ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۶ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۵ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۷۳۲ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۰ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۱ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۵ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۶ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۸۲۵ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۱ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۲ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۴,۱۴۶ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۲,۶۱۷ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۲,۰۴۰ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۰ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۳ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۲ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۶ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۴ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۲ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۸ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۱ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۲,۱۰۹ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۱ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۱ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۹۳۲ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۲ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۶ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۵ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۷۹۹ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۵ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۹ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۲,۴۴۰ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۳ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۲,۲۷۱ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۶ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۲ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۶ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۹۳۹ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۳ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۸ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۰ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۰ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۲ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۲,۳۰۹ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۰ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۳ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۹۹۴ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۸ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۹ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۹۰۷ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۸۹۴ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۴ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۳ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۶ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۳ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۹۹۳ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۶ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۸۹۸ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۹۷۱ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۵ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۱ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۹۶۵ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۳ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۸۴۱ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۰ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۵ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۲,۸۴۸ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۵ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۹ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۹ ]