» گل وگلخانه
 • بیش از سه دهه اشتغال به باغبانی و زراعت در دوران بازنشستگی
  بیش از سه دهه اشتغال به باغبانی و زراعت در دوران بازنشستگی
  بیش از سه دهه اشتغال به باغبانی و زراعت در دوران بازنشستگی
  من بازنشستگی را اتمام یک مرحله از فعالیت های زندگی و ورود به مرحله دیگری از کار و تلاش می دانستم و بخوبی واقف بودم که پس از سی و اندی کار و تلاش روزانه ، خانه نشینی عوارض روحی و جسمی بسیاری را بدنبال دارد، لذا از قبل تصمیم گرفته بودم در دوران بازنشستگی نیزهمچنان به فعالیت و کار بپردازم ،
 • چگونه با قلمه زدن، انواع گیاهان را تکثیر کنیم؟
  چگونه با قلمه زدن، انواع گیاهان را تکثیر کنیم؟
  چگونه با قلمه زدن، انواع گیاهان را تکثیر کنیم؟
  برای قلمه زدن لازم نیست کار زیادی انجام دهید. برای تکثیر گیاه به روش قلمه زدن، به یک گلدان، یک چاقوی تیز و مقداری خاک قلمه و یا خاک گلدان نیاز دارید.
 • خلاقیت دبیر کارآفرین؛ پرورش زعفران در پیلوت منزل مسکونی!
  خلاقیت دبیر کارآفرین؛ پرورش زعفران در پیلوت منزل مسکونی!
  خلاقیت دبیر کارآفرین؛ پرورش زعفران در پیلوت منزل مسکونی!
  این دبیر نمونه‌ استانی گفت: هم اکنون دبیر کارآفرینی دبیرستان‌های تیزهوشان و هوشمند کرمانشاه هستم. همواره دوست دارم کارهایم را متفاوت انجام دهم. سالهاست با مقوله خلاقیت آشنا شده ام و در این زمینه مطالعه و پژوهش نموده ام.
 • ازدیاد گیاهان
  ازدیاد گیاهان
  ازدیاد گیاهان
  ازدیاد عبارت است از افزایش در تعداد گیاهان با استفاده از کاشت بذر، قلمه، ریشه، برگ، ساقه زیرزمینی، پاجوش یاپاگیاه، تنه جوش، پیاز و بالاخره خوابانیدن گیاه به روشهای مختلف.
 • تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ
  تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ
  تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ
  همیشه راه های زیادی برای تکثیر گیاهان وجود دارد . در بعضی از ساکولنت ها از جمله گونه هایGasteria , Haworthia , Sansevieria , Crassula , Kalanchoe , Sedum , Graptopetalum عمل تکثیر از طریق برگ هم انجام میشود .
Loading

با بازنشستگان فعال

[ تعداد بازدید : ۸۳۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۱ ]
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۳ ]
[ تعداد بازدید : ۹۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۶۵۳ ]
[ تعداد بازدید : ۶۷۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۸۷۷ ]
[ تعداد بازدید : ۷۱۷ ]
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۱ ]

آموزش

[ تعداد بازدید : ۲,۶۴۵ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۰۱۱ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۵۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱۷,۲۹۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۶ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۹۵۱ ]
[ تعداد بازدید : ۳۸۷ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۴۷۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱۵,۵۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۶۰۹ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۴۸۹ ]
[ تعداد بازدید : ۶۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۲ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۶۲۴ ]
[ تعداد بازدید : ۷۸۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۹ ]
[ تعداد بازدید : ۷۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۱۷۱ ]
[ تعداد بازدید : ۷,۲۱۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۲ ]
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
[ تعداد بازدید : ۷,۹۶۱ ]
[ تعداد بازدید : ۹۶۱ ]
[ تعداد بازدید : ۹۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۲ ]
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۹,۹۶۴ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۸۱۰ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۲۰۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱۱,۲۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۶۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۸ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۰۶۸ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۰۵۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۴۸۲ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۲۶۵ ]
[ تعداد بازدید : ۸۱۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۰ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۰۱۹ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۱۹۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۲۵۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۷۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۹۶ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۰۵۲ ]

دانستنیها

[ تعداد بازدید : ۷۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۳ ]
[ تعداد بازدید : ۸۹۹ ]
[ تعداد بازدید : ۲۸۹ ]
[ تعداد بازدید : ۷۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۷۹۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۷۱۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۰ ]
[ تعداد بازدید : ۳۷۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۰ ]
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۴۹۱ ]
[ تعداد بازدید : ۵۴۱ ]
[ تعداد بازدید : ۸۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۶۰۴ ]
[ تعداد بازدید : ۶۱۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۹ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۰۹۶ ]