» گل وگلخانه
 • آشنایی با انواع گیاهان معطر
  آشنایی با انواع گیاهان معطر
  آشنایی با انواع گیاهان معطر
  گیاهان معطر گیاهانی هستند که برگ، شاخه، گل یا میوه آنها دارای اسانس معطر است.
 • راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
  راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
  راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
  زیبایی که گلدان و گل های آپارتمانی به خانه ما می دهد بر کسی پوشیده نیست و نیاز ما به دیدن فضای سبز می تواند عامل نگهداری و مراقبت از گلدان ها باشد برای همین باید از گلدان خود در برابر حشرات مراقبت کنیم. مراقبت از گلدان های خانگی گاهی بسیار سخت است. برخی گیاهان درگیر آفات می شوند و فضای خانه را به شدت آسیب پذیر می کنند. حشرات آسی زننده به گلدان هم گیاه ما را از بین می برند و هم در نقاط مختلف خانه لانه می کنند و باعث آزار ساکنین خانه می شوند.
 • نقش گیاهان آپارتمانی در سلامت افراد
  نقش گیاهان آپارتمانی در سلامت افراد
  نقش گیاهان آپارتمانی در سلامت افراد
  نتایج پژوهش محققان رفتارشناسی دانشگاه روگرز نشان داده است افراد با نگاه کردن به گل و گیاه و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر آنها می‌توانند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگردند.
 • تفنگدار دیروز ، باغبان با صفای امروز/ از جلو نظام سرهنگ بازنشسته به طبیعت و زیبایی!
  تفنگدار دیروز ، باغبان با صفای امروز/ از جلو نظام سرهنگ بازنشسته به طبیعت و زیبایی!
  تفنگدار دیروز ، باغبان با صفای امروز/ از جلو نظام سرهنگ بازنشسته به طبیعت و زیبایی!
  ​ سرهنگی، که زمانی همه سربازان و جوانان را به خط می‌کرد اکنون، گل‌ها را به خط می‌کند! «از جلو نظام» او حالا برای گل‌هایی است که به صف شده‌اند تا دستان پرمهر باغبان خستگی ناپذیر، شبنم مهر و رویش دوباره را بر روی گلبرگ آنها بنشاند.
 • خستگی ‌ناپذیری یک معلم بازنشسته برای اشتغال‌ زایی
  خستگی ‌ناپذیری یک معلم بازنشسته برای اشتغال‌ زایی
  خستگی ‌ناپذیری یک معلم بازنشسته برای اشتغال‌ زایی
  آفاق سالاری مادرِی در آستانه 70 سالگی است که در ۴۳ سالگی و بعد از بازنشستگی اش به فکر کارآفرینی افتاده است، این روزها با یک کارخانه در سه حوزه عرقیات، پرورش ماهی، گیاهان دارویی و راه‌اندازی مجتمع گردشگری کارآفرینی می کند.
Loading

با بازنشستگان فعال

[ تعداد بازدید : ۸۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۴ ]
[ تعداد بازدید : ۷۶۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۸ ]
[ تعداد بازدید : ۷۹۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۳ ]

آموزش

[ تعداد بازدید : ۳,۸۹۷ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۰۰۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱۵,۱۵۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۷ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۶۵۲ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۸۶۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۳ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۱۸۶ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۹۷۶ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۵۹۴ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۳۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۵ ]
[ تعداد بازدید : ۲۶,۷۸۳ ]
[ تعداد بازدید : ۹,۶۴۷ ]
[ تعداد بازدید : ۷۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۲۱۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲۰,۹۹۸ ]
[ تعداد بازدید : ۸۴۵ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۱ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۲۸۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۱ ]
[ تعداد بازدید : ۸۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۶۴۲ ]
[ تعداد بازدید : ۹,۷۴۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۷ ]
[ تعداد بازدید : ۹,۰۳۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۱ ]
[ تعداد بازدید : ۶۸۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱۲,۲۶۸ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۶۴۴ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۹۱۳ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۶۱۲ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۲۸۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۹ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۵۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۸۱۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۹۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۵۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۸۵۳ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۵۴۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۵۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۵۵۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۲ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۷۷۴ ]

دانستنیها

[ تعداد بازدید : ۲,۶۵۶ ]
[ تعداد بازدید : ۸۷۱ ]
[ تعداد بازدید : ۹۲۳ ]
[ تعداد بازدید : ۶۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۹۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۲۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۴۴۵ ]
[ تعداد بازدید : ۸۷۵ ]
[ تعداد بازدید : ۹۲۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۶ ]
[ تعداد بازدید : ۸۲۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۲ ]
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
[ تعداد بازدید : ۶۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۶۸۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۷۹۰ ]
[ تعداد بازدید : ۷۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۷۲۳ ]