» گل وگلخانه
 • 15سال در خدمت گل و گیاه
  15سال در خدمت گل و گیاه
  15سال در خدمت گل و گیاه
  اهل شاهرود است و قبل از کوچ به تهران، همراه پدرش در زمینهای کشاورزی کار میکرد. از همان دوران کودکی علاقه زیادی به گل و گیاه داشت و دلش میخواست اطرافش سرسبز باشد. وقتی بار سفر...
 • گیاهان فراری دهنده پشه
  گیاهان فراری دهنده پشه
  گیاهان فراری دهنده پشه
  از برخی گیاهان می توانید علیه پشه های مزاحم در این فصل خلاص شوید می توانید با قراردادن آن ها در محل زندگی تان پشه ها را از منزل و یا محل کارتان فراری دهید
 • ۷ گیاهی که به خانه‌ی شما انرژی مثبت می‌دهد
  ۷ گیاهی که به خانه‌ی شما انرژی مثبت می‌دهد
  ۷ گیاهی که به خانه‌ی شما انرژی مثبت می‌دهد
  مطالعات نشان می‌دهد گیاهان می‌توانند جو و فضای خانه‌تان را به صورت مثبتی تغییر دهند.
 • گیاهانی که اثرات روانی دارند
  گیاهانی که اثرات روانی دارند
  گیاهانی که اثرات روانی دارند
  یک کارشناس گل و گیاه گفت: عطر گیاهان، اکسیژن رسانی، زیبایی گلها و انرژی که دارند بسیار بر روان افراد تأثیرگذارند و همه باید برای زندگی سالم از این نعمت خدادادی بهره مند شویم.
 • اشتباهات رایجی که باعث از بین رفتن گیاهان گوشتی می‌شوند
  اشتباهات رایجی که باعث از بین رفتن گیاهان گوشتی می‌شوند
  اشتباهات رایجی که باعث از بین رفتن گیاهان گوشتی می‌شوند
  گیاهان گوشتی که رنگ روشن دارند در صورتی که در نور کم نگهداری شوند، رنگ آنها به سبز تبدیل شده و به تدریج حالت کشیده پیدا می‌کنند و شکل خود را از دست می‌دهند
Loading

با بازنشستگان فعال

[ تعداد بازدید : ۷۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۹۳۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۷۲۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۵ ]
[ تعداد بازدید : ۹۸۳ ]
[ تعداد بازدید : ۷۵۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۳ ]

آموزش

[ تعداد بازدید : ۱۳,۳۱۱ ]
[ تعداد بازدید : ۹۶۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۵۲ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۸۲۸ ]
[ تعداد بازدید : ۹۳۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۰۰۹ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۸۳۶ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۴۶ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۴۷۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲۱,۹۰۹ ]
[ تعداد بازدید : ۸,۳۷۴ ]
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۸۶۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱۸,۵۱۴ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۰۷۶ ]
[ تعداد بازدید : ۷۳۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۸۲۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۶ ]
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۴۰۵ ]
[ تعداد بازدید : ۸,۶۸۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
[ تعداد بازدید : ۸,۵۶۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۳ ]
[ تعداد بازدید : ۶۵۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱۱,۰۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۲۳۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۵۹۴ ]
[ تعداد بازدید : ۴,۱۳۹ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۱۵۳ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۵ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۱ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۳۳۵ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۴۱۰ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۶۸۳ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۴۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۱ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۴۹ ]
[ تعداد بازدید : ۳,۴۴۱ ]
[ تعداد بازدید : ۶,۱۱۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۰۱ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۸ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۴۰۷ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۴ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۵ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۶۰۲ ]
[ تعداد بازدید : ۵,۵۶۱ ]

دانستنیها

[ تعداد بازدید : ۷۹۱ ]
[ تعداد بازدید : ۵۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۸۳۴ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۱۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۹۸۰ ]
[ تعداد بازدید : ۳۶۴ ]
[ تعداد بازدید : ۸۰۸ ]
[ تعداد بازدید : ۸۶۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۴ ]
[ تعداد بازدید : ۷۷۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۰ ]
[ تعداد بازدید : ۶۷۹ ]
[ تعداد بازدید : ۵۵۴ ]
[ تعداد بازدید : ۶۲۲ ]
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۶ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۹ ]
[ تعداد بازدید : ۶۶۴ ]
[ تعداد بازدید : ۶۷۲ ]
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۳ ]
[ تعداد بازدید : ۲,۳۷۷ ]