اطلاعات اشخاص

دکتر سید مرتضی

صفوی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کارشناس در حوزه تغذیه

متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.