اطلاعات اشخاص

استاد علی علی پناهی

۲۹ آذر ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه سلامت روان

بازنشسته دیوان محاسبات کشور

۲۹ آذر ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.