اطلاعات اشخاص

سرکار خانم مهناز

احمدی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه خانواده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.