اطلاعات اشخاص

سرکار خانم

صالحی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس گروه سلامت و بیماری آلزایمر

مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.