اطلاعات اشخاص

سرکار خانم

صالحی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس گروه سلامت و بیماری آلزایمر

info@iranalz.ir

مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵