اطلاعات اشخاص

سرکار خانم منیژه

احمدی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه سلامت

m.ahmadi2543@yahoo.com

کارشناس روان شناسی انجمن آلزایمر ایران

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵