اطلاعات اشخاص

سرکار خانم مهشید

عقیلی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.