اطلاعات اشخاص

سرکار خانم فرمهر

شمس

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.