اطلاعات اشخاص

سرکارخانم سمیه

سهرابی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.