بازنشستگان ، گنجینه هایی هستند برای خردورزی

بازنشستگان ، گنجینه هایی هستند برای خردورزی
آنانکه واژه « بازنشسته »را برای اولین بار بکار بردند مرادشان ازکار افتاده نبوده است . « باز » را به معنی « بلند » تعریف کرده اند و بازنشستگان را بعنوان اینکه از ذخایرفرهنگی ،علمی ، فنی وصنعتی میدانسته اند آنها را بالا نشستگانی میدانستند

به نظرم میرسد  بزرگترین گناه ما این است که  آنگونه که باید شکرانه نعماتی که خداوند به ما عنایت فرموده بجا نیاورده ایم  از چشم ، گوش، هوش وشعورقدرت تفکر وتعقل و نیروهای باالقوه به نفع خود وجامعه استفاده نکردیم . نمیدانم کفاره این ناسپاسی ها چه حد است . امیداست در فرصت یا فرصتهای باقیمانده بیشتر بخود آییم وشکر انه آنهارا درعمل بجا ی آوریم و با سفره خالی یا خدای ناکرده باسفره گناه به سفر آخرت نرویم .این موضوع مربوط به  احوال شخصیه هرکدام ازمابود . لکن مهمتر ازهمه، بجای آوردن شکرانه نعمت خدادادی که ازقدم وفلم وبیان بندگان شاکر خدا برآمده  و جامعه ای وچه بسا نسلهای آینده ازآنها بهره مند باشند ، به مراتب واجب تر است .. آنانی که  که باهزینه این مردم ، یاری خداوند متعال ، وهمت بلندشان فرهیخته شدند . ورضایت خداوند و امام زمان (عج ) را فراهم آوردند وهمگان ازنعمت وجودشان بهره بردیم . اینان چهره های ماندگاری هستند که به یقین آنچه باخود دارند و خواهند داشت ازرهگذر خردورزی وبابهره مندی ازخرد جمعی بدست آورده اند . اگر لفظ بازنشستگان رابرای آنان بکار میبریم خدای ناکرده به معنای افراد مستعمل یا ازکار افتاده نیست ، هرتجربه مطلوبی که دارند ذخیره ای است برای خدمت به جامعه . آنانکه واژه  « بازنشسته  »را برای اولین بار بکار بردند مرادشان ازکار افتاده نبوده است . « باز » را به معنی « بلند » تعریف کرده اند و بازنشستگان را بعنوان اینکه از ذخایرفرهنگی ،علمی ، فنی وصنعتی میدانسته اند آنها را بالا نشستگانی میدانستند که مشورت وهدایت جوانترها را برعهده گیرند نه آنکه روزی چون امروز پیش آید که نسبت به چنین ذخایری آنگونه که شایسته شان است کم مهری کرده واینگونه با گذشته ها وتجارب علمی وعملی که ازجمله  میراث فرهنگی ماهستند و  با صرف میلیاردها هزینه این ملت بدست آمده  دور بمانند . دریغ است که دانشمندان وادیبانی چون رازی ، ابن سینا ، حافظ وسعدی که بین مانیستند وبحق آنان را گنجینه های علمی وادبی میدانیم واز اثار کهربارشان استفاده میکنیم ، ازگنجینه های در قید حیات که میتوانیم با آنان تعامل داشته باشیم بهره بریم .  این مهم علاوه براینکه در رابطه با نیروهایی که پژوهشهای علمی ، برنامه ریزی ، مدیریت و سیاستگذاری داشته اند  ، صادق است بلکه درمورد آنان که فعالیتهای فنی وعملی داشته اند و بخاطر کهولت سن  به اصطلاح ازکار افتاده تلقی میشوند نیز صادق است . این دسته توان انجام کارفنی وعملی ندارند لکن ذخیره های ارزشمندی میتوانند باشند برای انتقال دانسته ها وبایسته ها به نیروهای جوان و دادن مشورت به سرپرستان . بنابر همین دلایل که بعرض رساندم ،   « بازنشستگان ، گنجینه هایی هستند برای خرد ورزی » که من بعنوان ذخایر از آنان یادکردم . خوشبختانه امروزه صندوق محترم بازنشستگی کشوری  با بهره مندی از خردجمعی ،علاوه بر مسائل رفاهی نسبت به منزلت عزیزان بازنشسته واینکه میتوان ازاین گنجینه ها ، سرمایه گذاری ملت را بگونه ای کریمانه بازپس داد وقد خمیده عزیزان بازنشسته را نیزبرای ابراز  دوباره هویتشان با خشنودی راست کرد واقعا جای خشنودی دارد . این نظر حقیر بود که بگونه بداهه پس از مشاهده عنوان کانال ایجاد شده " بازنشستگان ، گنجینه های خرد" تقدیم مینمایم .

 با تشکر : سید محمود مشایخی

بازنشسته وزارت آموزش و پرورش

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
تعداد بازدید : ۱,۴۸۵
کد خبر : ۷۹۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.