استاد آنه محمد تاتاری

استاد آنه محمد تاتاری

آنه محمد تاتاری

• کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
•مدرس دانشگاه های تهران
•دارای بیش از  هشتاد نمایشگاه گروهی و انفرادی در کشورهای ایران، انگلستان، سوئیس، هندوستان، فرانسه، ونزوئلا، قطر، امارات، ارمنستان، اردن، ترکیه، رومانی.   

 

آثار استاد آنه محمد تاتاری: