باغهای گیاه شناسی جهان

باغهای گیاه شناسی جهان
باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک( Botanic Garden) به مکانی اطلاق می شود که نباتات مختلف را در آن جمع آوری نموده و بطور طبیعی از آنها نگهداری می نمایند به عبارت دیگر باغی از کلکسیون زنده گیاهان می باشد.
باغ گیاه شناسی برای مطالعاتی نظیر : 
(1) شناسایی گیاهان 
(2) چگونگی تکثیر نباتات 
(3) خواص اکولوژیکی گیاهان استفاده می شود.

 

در ادامه تصاویری زیبا از باغهای گیاهشناسی جهان را ببینید