منوی گیاهان مقاوم گرما و خشکی در فضای سبز

منوی گیاهان مقاوم گرما و خشکی در فضای سبز
انواع آمارانتوس: این گلها انواع مختلفی دارد مثل آشلانتوس، تاج خروس،آمارانتوس،آلترنانترا و غیره که همگی مخصوص و بومی مناطق گرمسیری هستند.
 

نازخرفه ای:یکی از مقاوم ترین گلها به شرایط خشکی و گرما و شوری خاک است و برای مکانهایی با خاک  شور و نامناسب  که هیچ گلی کاشته نمیشود پیشنهاد میشود.در ضمن به دلیل ریتن بذر در کنار آن ،سال بعد نیز دوباره رشد میکند و هر روز با دادن گلهای رنگارنگ و زیبا شما را غافلگیر میکند. 
 

 اختر: این گل نیاز به مکان آفتابی، خاک سبک و غنی از مواد آلی که مرتباً مرطوب نگهداشته شده دارد و بهتر است با کود مایع تقویت شود. در اوایل زمستان که برگهای گیاه خشک و سیاه شدند ریزومها را از خاک درآورده و آنها را در مکانی خنک درون کمپوست کمی مرطوب نگهداری می کنند تا چروکیده نشوند. ریزومها را در بهار می توان در هوای آزاد کاشت. آنها می بایست حداقل 6 تا 8 ساعت از نور خورشید به طور متوسط در طول تابستان بهره ببرند.