مجله ثمر:
این مجله ماهانه با هدف نشر اخبار و گزارش فعالیتهای صندوق بازنشستگی کشوری ، اخبار حوزه بازنشستگی  با موضوعات اقتصادی، جامعه، بین الملل، سلامت، فرهنگ و هنر منتشر می شود.اعضای هیات تحریریه مجله ثمر همواره کوشیده اند تا مجله ای متناسب با نیازها و سلایق شما بازنشستگان گردآوری نمایند. لطفا با ارائه پیشنهادات و راهکارها ی خود ما را در زمینه  هرچه غنی تر شدن این مجله همراهی نمایید.
مشخصات
*
*
نظر سنجی

* = ضروری

پست الکترونیکی را وارد کنید.