» بازنشستگی در جهان |بازنشستگی در عرصه بین الملل
 • سوئیس ایده "بانک زمان" را برای مراقبت از سالمندان اجرا می کند

 • سلامت جهانی و مساله ای به نام مراقبت های بلندمدت

 • وضعیت حقوق بازنشستگی در روسیه و شرق اروپا

 • بهترین کشورها برای زندگی در دوران بازنشستگی

 • نگاهی به نظام های بازنشستگی در سال ۲۰۱۷

 • برگزاری کنفرانس OCED با محوریت سیاست های سالمندی

Loading
Loading
 • سوئیس ایده "بانک زمان" را برای مراقبت از سالمندان اجرا می کند

 • سلامت جهانی و مساله ای به نام مراقبت های بلندمدت

 • وضعیت حقوق بازنشستگی در روسیه و شرق اروپا

 • بهترین کشورها برای زندگی در دوران بازنشستگی

 • نگاهی به نظام های بازنشستگی در سال ۲۰۱۷

 • برگزاری کنفرانس OCED با محوریت سیاست های سالمندی

Loading
عبدالله شجاع آب
۱۳۹۷/۰۶/۱۸

ضمن تشکرازدست اندرکاران برای درج مطالب مفیدزحمت کشیدیدحقوق بازنشستگی درروسیه واروپای شرقی درج نمودایدچراحقوق بازنشستگی دراروپاوژاپن وامریکاوکانادارانمی نویسید


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید