قاب

لوگوی صندوق
 
 
روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان

در راستای ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان ، کاهش هزینه ها و سهولت دریافت

 خدمات بیمه تکمیلی ، بازنشستگان به یکی از طرق ذیل می توانند اقدام نمایند:

الف) با دریافت معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه پایه سلامت و شرکت بیمه گر تکمیلی درمان مراجعه نمایند.

ب) با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و مجری طرح تحول سلامت که طرف قرارداد با شرکت بیمه گر    می باشند هزینه ها به حداقل رسیده و سهم بیمار که درصدی از تعرفه های مورد تعهد بیمه پایه سلامت است بعهده بیمه گر می باشد، درصورتیکه مرکز درمانی فاقد قرارداد با شرکت بیمه گر تکمیلی درمان باشد با ارائه اصل رسید فرانشیز پرداختی و کپی صورتحساب مرکز درمانی جهت بهره مندی از فرانشیز مورد تعهد بیمه تکمیلی درمان به شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

ج ) با دریافت معرفینامه از شرکت بیمه گر و پرداخت 30 درصد فرانشیز سهم بیمه پایه سلامت در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه پایه به مراکز درمانی طرف قرارداد که تعرفه های مورد توافق با شرکت   بیمه گر رعایت می نمایند ، مراجعه کنند ضمناً 30درصد فرانشیز پرداختی با ارائه اصل مدرک توسط بیمه شده از طریق بیمه سلامت ایران ( بیمه پایه ) قابل وصول می باشد.

 

 

مشاهده بیمه شدگان مشمول بیمه تکمیلی

 

تعهدات بیمه تکمیلی درمانی بازنشستگان

 

استفاده بیمه تکمیلی درمان

بخشنامه ارسالی به دستگاهها

 

شرایط بیمه شدگان

 

لیست بیمارستانهای طرف قرارداد

 

 


بازنشستگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 

88959371 - 88959376 - 88967096 - 88967095 

تماس حاصل نمایند.

 

قاب

» بیمه تکمیلی بازنشستگان
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.