در راستای دستور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به یک مرکز نمونه شفافیت و فساد ستیزی ، سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری آغاز به کار کرد.

 

 
سمانه شفافیت

 

شفافیت

 

صورت مالی

 

  

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.