فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۴۱ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۳۷۱۸ : ۱۶ : ۳۷۱۸ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۵۸ : ۲۹
جمعه۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۴۰ : ۲۲۰۷ : ۰۵ : ۴۶۱۳ : ۱۱ : ۱۹۱۹ : ۱۷ : ۲۷۱۹ : ۳۴ : ۳۳۰۰ : ۲۸ : ۰۸
شنبه۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۸ : ۴۹۰۷ : ۰۴ : ۲۰۱۳ : ۱۱ : ۰۱۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۲۴۰۰ : ۲۷ : ۴۷
یکشنبه۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۷ : ۱۷۰۷ : ۰۲ : ۵۴۱۳ : ۱۰ : ۴۳۱۹ : ۱۹ : ۰۷۱۹ : ۳۶ : ۱۴۰۰ : ۲۷ : ۲۵
دوشنبه۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۷ : ۰۱ : ۲۸۱۳ : ۱۰ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۵۷۱۹ : ۳۷ : ۰۵۰۰ : ۲۷ : ۰۳
سه شنبه۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۴ : ۱۰۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۳ : ۱۰ : ۰۷۱۹ : ۲۰ : ۴۷۱۹ : ۳۷ : ۵۵۰۰ : ۲۶ : ۴۱
چهارشنبه۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۲ : ۳۶۰۶ : ۵۸ : ۳۶۱۳ : ۰۹ : ۴۸۱۹ : ۲۱ : ۳۶۱۹ : ۳۸ : ۴۶۰۰ : ۲۶ : ۱۹
پنج شنبه۸ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۳۱ : ۰۲۰۶ : ۵۷ : ۱۰۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۲۲ : ۲۶۱۹ : ۳۹ : ۳۶۰۰ : ۲۵ : ۵۶
جمعه۹ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۹ : ۲۷۰۶ : ۵۵ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۲۳ : ۱۵۱۹ : ۴۰ : ۲۷۰۰ : ۲۵ : ۳۴
شنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۴ : ۱۸۱۳ : ۰۸ : ۵۴۱۹ : ۲۴ : ۰۵۱۹ : ۴۱ : ۱۷۰۰ : ۲۵ : ۱۱
یکشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۶ : ۱۸۰۶ : ۵۲ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۳۶۱۹ : ۲۴ : ۵۵۱۹ : ۴۲ : ۰۸۰۰ : ۲۴ : ۴۸
دوشنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۸ : ۱۸۱۹ : ۲۵ : ۴۴۱۹ : ۴۲ : ۵۸۰۰ : ۲۴ : ۲۵
سه شنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۳ : ۰۷۰۶ : ۵۰ : ۰۳۱۳ : ۰۸ : ۰۰۱۹ : ۲۶ : ۳۳۱۹ : ۴۳ : ۴۹۰۰ : ۲۴ : ۰۲
چهارشنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۲۱ : ۳۱۰۶ : ۴۸ : ۳۸۱۳ : ۰۷ : ۴۳۱۹ : ۲۷ : ۲۳۱۹ : ۴۴ : ۴۰۰۰ : ۲۳ : ۳۹
پنج شنبه۱۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۹ : ۵۵۰۶ : ۴۷ : ۱۳۱۳ : ۰۷ : ۲۵۱۹ : ۲۸ : ۱۲۱۹ : ۴۵ : ۳۱۰۰ : ۲۳ : ۱۶
جمعه۱۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۲۰۰۶ : ۴۵ : ۴۹۱۳ : ۰۷ : ۰۸۱۹ : ۲۹ : ۰۲۱۹ : ۴۶ : ۲۱۰۰ : ۲۲ : ۵۳
شنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۶ : ۴۴۰۶ : ۴۴ : ۲۵۱۳ : ۰۶ : ۵۱۱۹ : ۲۹ : ۵۱۱۹ : ۴۷ : ۱۲۰۰ : ۲۲ : ۲۹
یکشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۰۸۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۰۶ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۱۱۹ : ۴۸ : ۰۳۰۰ : ۲۲ : ۰۶
دوشنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۳۲۰۶ : ۴۱ : ۳۹۱۳ : ۰۶ : ۱۷۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۸ : ۵۴۰۰ : ۲۱ : ۴۳
سه شنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۳ : ۰۶ : ۰۰۱۹ : ۳۲ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۴۶۰۰ : ۲۱ : ۲۰
چهارشنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۲۰۰۶ : ۳۸ : ۵۴۱۳ : ۰۵ : ۴۴۱۹ : ۳۳ : ۰۹۱۹ : ۵۰ : ۳۷۰۰ : ۲۰ : ۵۶
پنج شنبه۲۲ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۴۴۰۶ : ۳۷ : ۳۲۱۳ : ۰۵ : ۲۸۱۹ : ۳۳ : ۵۹۱۹ : ۵۱ : ۲۸۰۰ : ۲۰ : ۳۴
جمعه۲۳ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۷ : ۰۹۰۶ : ۳۶ : ۱۱۱۳ : ۰۵ : ۱۲۱۹ : ۳۴ : ۴۹۱۹ : ۵۲ : ۲۰۰۰ : ۲۰ : ۱۱
شنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۳۳۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۳۸۱۹ : ۵۳ : ۱۲۰۰ : ۱۹ : ۴۸
یکشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۵۸۰۶ : ۳۳ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۲۸۱۹ : ۵۴ : ۰۳۰۰ : ۱۹ : ۲۵
دوشنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۲ : ۲۳۰۶ : ۳۲ : ۱۱۱۳ : ۰۴ : ۲۷۱۹ : ۳۷ : ۱۸۱۹ : ۵۴ : ۵۵۰۰ : ۱۹ : ۰۳
سه شنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۴۸۰۶ : ۳۰ : ۵۳۱۳ : ۰۴ : ۱۳۱۹ : ۳۸ : ۰۸۱۹ : ۵۵ : ۴۷۰۰ : ۱۸ : ۴۰
چهارشنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۹ : ۱۳۰۶ : ۲۹ : ۳۵۱۳ : ۰۳ : ۵۹۱۹ : ۳۸ : ۵۸۱۹ : ۵۶ : ۳۹۰۰ : ۱۸ : ۱۸
پنج شنبه۲۹ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۷ : ۳۹۰۶ : ۲۸ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۴۵۱۹ : ۳۹ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۳۲۰۰ : ۱۷ : ۵۶
جمعه۳۰ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۲۷ : ۰۱۱۳ : ۰۳ : ۳۲۱۹ : ۴۰ : ۳۸۱۹ : ۵۸ : ۲۴۰۰ : ۱۷ : ۳۵
شنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۸۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۵ : ۴۵۱۳ : ۰۳ : ۱۹۱۹ : ۴۱ : ۲۸۱۹ : ۵۹ : ۱۶۰۰ : ۱۷ : ۱۳