در این بخش از پورتال مفتخریم تا به معرفی بازنشستگانی بپردازیم که در حوزه های مختلف دارای آثار ماندگاری می باشند تا آگاهی از تلاش وافر این عزیزان توشه راهی باشد برای جوانانی که تجربه اندوزی و شاگردی اساتید خود را در همه حال برای خویش چراغ راه موفقیت و سربلندی می دانند.

بدینوسیله از دیگر بازنشستگان عزیزی که تمایل دارند آثار هنری آنها در این بخش نمایش داده شود درخواست می شودبا تکمیل فرم و ارسال آثار در این نمایشگاه شرکت نمایند.

دریافت فرم

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.