بسمه تعالی

بازنشسته گرامی:

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای فعالیتهای اجتماعی خود با همکاری سازمانهای مردم نهاد و دیگر دستگاههای مرتبط و بهره مندی از مشارکت و همراهی داوطلبانه بازنشستگان گرانقدری از سراسر کشور برای هر یک از استانها در حوزه های ذیل ستادهایی را با عنوان سفیران تشکیل داده اند.برای آشنایی ،باتوجه به موضوع کلیک کنید.


برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.