محمد باقر طریقت

یک مجموعه تابلو کار با ساقه ی گندم و با روش ابداعی شخصی که با گرمادهی ساقه ها و ایجاد تون های مختلفِ رنگ قهوه ای بعد و حجم را درکار ها به خوبی نشان میدهد.

یک مجموعه تابلو کار با ساقه ی گندم و با روش ابداعی شخصی که با گرمادهی ساقه ها و ایجاد تون های مختلفِ رنگ قهوه ای بعد و حجم را درکار ها به خوبی نشان میدهد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.