۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان

پرندگان یکی از گونه‌های پنهان‌کار و اسرارآمیز جانداران هستند و این امر عکاسی از آنها را دشوار می‌سازد. تصاویر زیر منتخبی از تصاویر ارسال شده به مسابقه عکاسی ائتلاف پرنده شناسی انگلستاندر سال 2017 است. منبع: BoredPanda
۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 30

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 30

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 29

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 29

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 28

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 28

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 27

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 27

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 26

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 26

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 25

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 25

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 24

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 24

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 23

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 23

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 22

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 22

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 21

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 21

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 20

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 20

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 19

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 19

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 18

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 18

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 17

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 17

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 16

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 16

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 15

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 15

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 14

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 14

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 13

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 13

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 12

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 12

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 11

۳۰ عکس از لحظات دیدنی زندگی پرندگان 11

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.