تصاویر خیره کننده از زیبایی امواج دریا

این تصاویر زیبا توسط یک عکاس آمریکایی در سواحل هاوایی از ترکیب بین طیف های مختلف رنگ نور خورشید و امواج دریا گرفته شده است.
تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 1

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 1

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 2

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 2

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 3

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 3

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 4

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 4

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 5

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 5

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 6

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 6

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 7

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 7

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 8

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 8

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 9

تصاویر خیرکننده از زیبایی امواج دریا 9

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.