رنگین کمان پرندگان‎

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر زیبا از پرندگان وحشی با پرهای رنگارنگ که در مناطق جنگلی کشورهای گرمسیر جهان زندگی می کنند.
رنگین کمان پرندگان‎ 1

رنگین کمان پرندگان‎ 1

رنگین کمان پرندگان‎ 2

رنگین کمان پرندگان‎ 2

رنگین کمان پرندگان‎ 3

رنگین کمان پرندگان‎ 3

رنگین کمان پرندگان‎ 4

رنگین کمان پرندگان‎ 4

رنگین کمان پرندگان‎ 5

رنگین کمان پرندگان‎ 5

رنگین کمان پرندگان‎ 6

رنگین کمان پرندگان‎ 6

رنگین کمان پرندگان‎ 7

رنگین کمان پرندگان‎ 7

رنگین کمان پرندگان‎ 8

رنگین کمان پرندگان‎ 8

رنگین کمان پرندگان‎ 9

رنگین کمان پرندگان‎ 9

رنگین کمان پرندگان‎ 10

رنگین کمان پرندگان‎ 10

رنگین کمان پرندگان‎ 11

رنگین کمان پرندگان‎ 11

رنگین کمان پرندگان‎ 12

رنگین کمان پرندگان‎ 12

رنگین کمان پرندگان‎ 13

رنگین کمان پرندگان‎ 13

رنگین کمان پرندگان‎ 14

رنگین کمان پرندگان‎ 14

رنگین کمان پرندگان‎ 15

رنگین کمان پرندگان‎ 15

رنگین کمان پرندگان‎ 16

رنگین کمان پرندگان‎ 16

رنگین کمان پرندگان‎ 17

رنگین کمان پرندگان‎ 17

رنگین کمان پرندگان‎ 18

رنگین کمان پرندگان‎ 18

رنگین کمان پرندگان‎ 19

رنگین کمان پرندگان‎ 19

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.