گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران ، در منطقهٔ چیتگر در محله آزادشهر قرار دارد. انواع گیاهان گرمسیر و سردسیر و مناطق خشک و مرطوب در باغ گیاه شناسی تهران دیده می شود. منبع: خبرگزاری مهر
گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 1

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 1

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 2

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 2

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 3

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 3

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 4

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 4

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 5

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 5

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 6

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 6

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 7

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 7

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 8

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 8

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 9

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 9

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 10

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 10

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 11

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 11

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 12

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 12

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 13

گردش بهاری در باغ گیاه شناسی تهران 13

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.