فصل لاله های واژگون در ایلام

لاله های واژگون در طبیعت بکر، زیبا و چشم نواز ایلام آنچنان باوقار در دل این طبیعت سبز خود نمایی می کند، که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. لاله های واژگون به صورت وارونه در میان غلافی از برگ های سبز و باریک قرار می گیرند و و سربزیری و وارونگی اش نه تنها از زیبایی آن نکاسته بلکه وقار و جبروت ویژه ای به این گل زیبا داده است. تصاویر زیر رویش لاله های واژگون در ایلام را نشان می دهند. منابع: تسنیم، خبرگزاری صدا و سیما
فصل لاله های واژگون در ایلام 5

فصل لاله های واژگون در ایلام 5

فصل لاله های واژگون در ایلام 1

فصل لاله های واژگون در ایلام 1

فصل لاله های واژگون در ایلام 4

فصل لاله های واژگون در ایلام 4

فصل لاله های واژگون در ایلام 2

فصل لاله های واژگون در ایلام 2

فصل لاله های واژگون در ایلام 8

فصل لاله های واژگون در ایلام 8

فصل لاله های واژگون در ایلام 3

فصل لاله های واژگون در ایلام 3

فصل لاله های واژگون در ایلام 15

فصل لاله های واژگون در ایلام 15

فصل لاله های واژگون در ایلام 12

فصل لاله های واژگون در ایلام 12

فصل لاله های واژگون در ایلام 16

فصل لاله های واژگون در ایلام 16

فصل لاله های واژگون در ایلام 6

فصل لاله های واژگون در ایلام 6

فصل لاله های واژگون در ایلام 7

فصل لاله های واژگون در ایلام 7

فصل لاله های واژگون در ایلام 9

فصل لاله های واژگون در ایلام 9

فصل لاله های واژگون در ایلام 10

فصل لاله های واژگون در ایلام 10

فصل لاله های واژگون در ایلام 11

فصل لاله های واژگون در ایلام 11

فصل لاله های واژگون در ایلام 13

فصل لاله های واژگون در ایلام 13

فصل لاله های واژگون در ایلام 14

فصل لاله های واژگون در ایلام 14

فصل لاله های واژگون در ایلام 17

فصل لاله های واژگون در ایلام 17

فصل لاله های واژگون در ایلام 18

فصل لاله های واژگون در ایلام 18

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.