بهار لاله ها

لاله گل ملی ایران‌است. به غیر از ایران، گل ملی کشورهای افغانستان، ترکیه، هلند، مجارستان و بلژیک نیز لاله‌است.شهرداری تهران در سال های اخیر در راستای زیبایی هر چه بیشتر شهر تهران اقدام به کاشت نهال گلهای لاله در نقاط مختلف شهر نموده است.
بهار لاله ها 1

بهار لاله ها 1

بهار لاله ها 2

بهار لاله ها 2

بهار لاله ها 3

بهار لاله ها 3

بهار لاله ها 4

بهار لاله ها 4

بهار لاله ها 5

بهار لاله ها 5

بهار لاله ها 6

بهار لاله ها 6

بهار لاله ها 8

بهار لاله ها 8

بهار لاله ها 9

بهار لاله ها 9

بهار لاله ها 10

بهار لاله ها 10

بهار لاله ها 11

بهار لاله ها 11

بهار لاله ها 12

بهار لاله ها 12

بهار لاله ها 13

بهار لاله ها 13

بهار لاله ها 14

بهار لاله ها 14

بهار لاله ها 15

بهار لاله ها 15

بهار لاله ها 16

بهار لاله ها 16

بهار لاله ها 17

بهار لاله ها 17

بهار لاله ها 18

بهار لاله ها 18

بهار لاله ها 19

بهار لاله ها 19

بهار لاله ها 20

بهار لاله ها 20

بهار لاله ها 21

بهار لاله ها 21

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.