صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس

با توجه به بارش‌های خوب اخیر در استان فارس و پر آب شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها امسال تعداد زیادی فلامینگو به این تالاب‌ها و دریاچه‌های مهارلو و تشک در استان فارس آمدند.
صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 1

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 1

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 2

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 2

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 3

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 3

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 4

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 4

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 5

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 5

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 6

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 6

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 7

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 7

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 8

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 8

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 9

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 9

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 10

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 10

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 11

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 11

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 12

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 12

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 13

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 13

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 14

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 14

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 15

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 15

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 16

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 16

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 17

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 17

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 18

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 18

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 19

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 19

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 20

صحنه‌هایی زیبا از مهاجرت فلامینگوها به فارس 20

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.