مناظر زیبای دهکده اویا در یونان

دهکده دیدنی اویا در جنوب جزیره سنتورینی در یونان واقع شده است. منظره غروب آفتاب در این دهکده از شهرتی جهانی برخوردار است. معماری اویا همانند سایر شهرهای این منطقه به صورت خانه‌های روی هم ساخته شده سفید رنگی است که بر فرورفتگی‌های کوه بنا شده‌اند و کوچه های باریکی آنها را به هم وصل می‌کند. کلیساهایی با گنبدهای آبی رنگ، یکنواختی رنگ سپید خانه هارا از میان می برد و چشم‌اندازی جذاب به شهر می‌بخشد. در ادامه تصاویری از این دهکده زیبا را می‌بینید.
مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 1

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 1

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 2

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 2

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 3

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 3

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 4

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 4

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 5

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 5

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 6

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 6

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 7

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 7

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 8

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 8

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 9

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 9

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 10

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 10

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 11

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 11

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 12

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 12

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 13

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 13

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 14

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 14

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 15

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 15

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 16

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 16

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 17

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 17

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 18

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 18

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 19

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 19

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 20

مناظر زیبای دهکده اویا در یونان 20

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.