تالاب حسنلو در آذربایجان غربی

تالاب حسنلو در غرب جاده مهاباد به ارومیه قرار گرفته است. از آب تالاب در کشاورزی و مراتع اطراف تالاب مورد استفاده دامداری قرار میگیرد.این تالاب به عنوان تالاب بین المللی ثبت شده است و قوانین شکار و صید در آن جاری است. تالاب حسنلو دارای چشم اندازی زیبای تالابی است و در فصول مختلف سال پذیرای انواع پرندگان است.
تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 1

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 1

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 2

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 2

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 3

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 3

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 4

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 4

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 5

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 5

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 6

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 6

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 7

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 7

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 8

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 8

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 9

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 9

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 10

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 10

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 11

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 11

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 12

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 12

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 13

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 13

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 14

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 14

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 15

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 15

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 16

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 16

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 17

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 17

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 18

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 18

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 19

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 19

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 20

تالاب حسنلو در آذربایجان غربی 20

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.