شکار ماهی توسط عقاب

این تصاویر که در پارک ملی کینگورمز اسکاتلند گرفته شده، لحظه شکار ماهی توسط یک عقاب دریایی را نشان می دهد.
شکار ماهی توسط عقاب 1

شکار ماهی توسط عقاب 1

شکار ماهی توسط عقاب 2

شکار ماهی توسط عقاب 2

شکار ماهی توسط عقاب 5

شکار ماهی توسط عقاب 5

شکار ماهی توسط عقاب 6

شکار ماهی توسط عقاب 6

شکار ماهی توسط عقاب 3

شکار ماهی توسط عقاب 3

شکار ماهی توسط عقاب 4

شکار ماهی توسط عقاب 4

شکار ماهی توسط عقاب 7

شکار ماهی توسط عقاب 7

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.