پرندگان ماهی خوار کارون

هرساله پرندگان مهاجردر فصل سرما یکی از رودخانه ها یا آبگیرهای خط استوا را برای گذران این فصل انتخاب می کنند. رودخانه کارون هم در این فصل سال میزبان انواع کاکائی، حواصیل و باکلان تا اواخر فروردین است.
عکاس: مهدی پدرامخو
پرندگان ماهی خوار کارون 1

پرندگان ماهی خوار کارون 1

پرندگان ماهی خوار کارون 2

پرندگان ماهی خوار کارون 2

پرندگان ماهی خوار کارون 3

پرندگان ماهی خوار کارون 3

پرندگان ماهی خوار کارون 4

پرندگان ماهی خوار کارون 4

پرندگان ماهی خوار کارون 5

پرندگان ماهی خوار کارون 5

پرندگان ماهی خوار کارون 6

پرندگان ماهی خوار کارون 6

پرندگان ماهی خوار کارون 7

پرندگان ماهی خوار کارون 7

پرندگان ماهی خوار کارون 8

پرندگان ماهی خوار کارون 8

پرندگان ماهی خوار کارون 9

پرندگان ماهی خوار کارون 9

پرندگان ماهی خوار کارون 10

پرندگان ماهی خوار کارون 10

پرندگان ماهی خوار کارون 11

پرندگان ماهی خوار کارون 11

پرندگان ماهی خوار کارون 12

پرندگان ماهی خوار کارون 12

پرندگان ماهی خوار کارون 13

پرندگان ماهی خوار کارون 13

پرندگان ماهی خوار کارون 14

پرندگان ماهی خوار کارون 14

پرندگان ماهی خوار کارون 15

پرندگان ماهی خوار کارون 15

پرندگان ماهی خوار کارون 16

پرندگان ماهی خوار کارون 16

پرندگان ماهی خوار کارون 17

پرندگان ماهی خوار کارون 17

پرندگان ماهی خوار کارون 18

پرندگان ماهی خوار کارون 18

پرندگان ماهی خوار کارون 19

پرندگان ماهی خوار کارون 19

پرندگان ماهی خوار کارون 20

پرندگان ماهی خوار کارون 20

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.