جنگل زیبای بامبو در ژاپن

جنگل زیبای بامبو درغرب کیوتو ژاپن در شهر آراشیاما به معنی کوه طوفان قرار گرفته است که در کنار کوه نیز واقع شده است؛ این منطقه توریستی است. برای رفتن به این مکان با قطار از کیوتو تا آراشیاما حدود 20 دقیقه راه است.
جنگل زیبای بامبو در ژاپن 1

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 1

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 2

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 2

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 3

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 3

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 4

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 4

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 5

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 5

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 6

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 6

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 7

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 7

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 8

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 8

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 9

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 9

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 10

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 10

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 11

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 11

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 12

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 12

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 13

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 13

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 14

جنگل زیبای بامبو در ژاپن 14

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.