غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده

نقاش اسکاتلندی «اندرو مک اینتاش» از ساختمان های حاضر در همه جا که اغلب متروکه شده اند استفاده می کند و دنیای پنهان درون آن ها را آشکار می کند: غروب درخشان و آسمان گسترده که مانند دروازه ای به دنیای دیگر به نظر می رسد.
غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 1

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 1

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 2

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 2

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 3

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 3

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 4

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 4

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 5

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 5

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 6

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 6

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.