برکه آبی زیبا در ژاپن

رنگ این برکه تماما به رنگ آبی است و در هوکایدو ژاپن قرار دارد. نکته جالب توجه راجع به این برکه این است که تمام درختانی که در این برکه روییده اند خشک شده و هیچ شاخ و برگی ندارند.
برکه آبی زیبا در ژاپن 1

برکه آبی زیبا در ژاپن 1

برکه آبی زیبا در ژاپن 2

برکه آبی زیبا در ژاپن 2

برکه آبی زیبا در ژاپن 3

برکه آبی زیبا در ژاپن 3

برکه آبی زیبا در ژاپن 4

برکه آبی زیبا در ژاپن 4

برکه آبی زیبا در ژاپن 5

برکه آبی زیبا در ژاپن 5

برکه آبی زیبا در ژاپن 6

برکه آبی زیبا در ژاپن 6

برکه آبی زیبا در ژاپن 7

برکه آبی زیبا در ژاپن 7

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.