برکه آبی زیبا در ژاپن

رنگ این برکه تماما به رنگ آبی است و در هوکایدو ژاپن قرار دارد. نکته جالب توجه راجع به این برکه این است که تمام درختانی که در این برکه روییده اند خشک شده و هیچ شاخ و برگی ندارند.
برکه آبی زیبا در ژاپن 1

برکه آبی زیبا در ژاپن 1

برکه آبی زیبا در ژاپن 2

برکه آبی زیبا در ژاپن 2

برکه آبی زیبا در ژاپن 3

برکه آبی زیبا در ژاپن 3

برکه آبی زیبا در ژاپن 4

برکه آبی زیبا در ژاپن 4

برکه آبی زیبا در ژاپن 5

برکه آبی زیبا در ژاپن 5

برکه آبی زیبا در ژاپن 6

برکه آبی زیبا در ژاپن 6

برکه آبی زیبا در ژاپن 7

برکه آبی زیبا در ژاپن 7

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.