وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا

روزهای آخرین پاییز است و حتی در برخی نقاط بوم هفت رنگ پاییزی را ،سفید یکپارچه زمستانی فرا گرفته است.
وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 1

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 1

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 2

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 2

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 3

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 3

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 4

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 4

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 5

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 5

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 6

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 6

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 7

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 7

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 8

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 8

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 9

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 9

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 10

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 10

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 11

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 11

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 12

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 12

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 13

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 13

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 14

وداع با پاییز در چهار گوشه دنیا 14

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.