انعکاس طبیعت

استفاده از تکنیک انعکاس نتایج شگفت انگیزی در عکاسی به وجود می آورد.عکاس ماهر می تواند عکس های بسیار زیبا و وضوح جالب با استفاده از آب، پنجره ها، آینه ها و هر نوع دیگری از سطح منعکس کننده ای که در تغییر یک عکس معمولی می توانید تاثیر بگذارد را به یک کار فوق العاده از هنر انجام دهد. « Mikołaj Gospodarek» عکاس سرشناس طبیعت، با استفاده از این تکنیک عکسهای زیبایی را از مناظر طبیعی اروپا ثبت کرده است.
انعکاس طبیعت 1

انعکاس طبیعت 1

انعکاس طبیعت 2

انعکاس طبیعت 2

انعکاس طبیعت 3

انعکاس طبیعت 3

انعکاس طبیعت 4

انعکاس طبیعت 4

انعکاس طبیعت 5

انعکاس طبیعت 5

انعکاس طبیعت 6

انعکاس طبیعت 6

انعکاس طبیعت 7

انعکاس طبیعت 7

انعکاس طبیعت 8

انعکاس طبیعت 8

انعکاس طبیعت 9

انعکاس طبیعت 9

انعکاس طبیعت 10

انعکاس طبیعت 10

انعکاس طبیعت 11

انعکاس طبیعت 11

انعکاس طبیعت 12

انعکاس طبیعت 12

انعکاس طبیعت 13

انعکاس طبیعت 13

انعکاس طبیعت 14

انعکاس طبیعت 14

انعکاس طبیعت 15

انعکاس طبیعت 15

انعکاس طبیعت 16

انعکاس طبیعت 16

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.