تصاویر جنگل ابر

جنگل زیبای ابر که در ۵۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان و در روستای ابر قرار دارد مکانی است که آسمان و زمین با هم تلفیق می شوند و رویای راه رفتن بر روی ابرها را دست یافتنی می کند.
جنگل ابر، رویای دست یافتنی 2

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 2

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 3

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 3

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 5

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 5

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 6

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 6

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 7

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 7

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 9

جنگل ابر، رویای دست یافتنی 9

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.