البوم تصاویر باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا

باغات وسیع ۲۲ هکتاری بوچارت یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری در شهر ویکتوریا، استان بریتیش کلمبیا و کشور کانادا است. این باغ ها که مجموعه ای از نمایشگاه های دائمی گل هستند، سالانه بیش از یک میلیون نفر بازدید کننده دارند و در سال ۲۰۰۴ به ثبت ملی کشور کانادا رسیدند.
باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 18

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 18

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 17

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 17

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 16

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 16

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 15

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 15

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 14

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 14

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 13

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 13

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 12

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 12

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 11

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 11

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 10

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 10

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 9

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 9

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 8

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 8

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 7

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 7

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 6

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 6

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 5

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 5

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 4

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 4

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 3

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 3

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 2

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 2

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 1

باغ گل شگفت انگیز بوچارت در کانادا 1


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.