آلبوم تصاویر جنگلی در زیر آب

در سال ۱۹۱۱ وقوع یک زمین لرزه باعث رانش قسمت بزرگی از زمین شد که گلوگاه منطقه را مسدود کرد. گذر زمان و بارش باران، توأمان سبب پیدایش سدی طبیعی بر روی دامنه های این رشته کوه شدند، سدی که دریاچه کایندی نام گرفت.
جنگلی در زیر آب 15

جنگلی در زیر آب 15

جنگلی در زیر آب 14

جنگلی در زیر آب 14

جنگلی در زیر آب 13

جنگلی در زیر آب 13

جنگلی در زیر آب 12

جنگلی در زیر آب 12

جنگلی در زیر آب 11

جنگلی در زیر آب 11

جنگلی در زیر آب 10

جنگلی در زیر آب 10

جنگلی در زیر آب 9

جنگلی در زیر آب 9

جنگلی در زیر آب 8

جنگلی در زیر آب 8

جنگلی در زیر آب 7

جنگلی در زیر آب 7

جنگلی در زیر آب 6

جنگلی در زیر آب 6

جنگلی در زیر آب 5

جنگلی در زیر آب 5

جنگلی در زیر آب 4

جنگلی در زیر آب 4

جنگلی در زیر آب 3

جنگلی در زیر آب 3

جنگلی در زیر آب 2

جنگلی در زیر آب 2

جنگلی در زیر آب 1

جنگلی در زیر آب 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.