آلبوم خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان

این شکل زیبا و داخلی زیبا باعث می شود این خانه یک محل مناسب برای دوران بازنشستگی باشد. این خانه توسط معماری در توکیو طراحی شده با نام Jikka پنج خانه مرتب در تشکیل مربع وجود دارد.
خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 10

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 10

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 9

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 9

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 8

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 8

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 7

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 7

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 6

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 6

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 5

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 5

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 4

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 4

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 3

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 3

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 2

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 2

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 1

خانه‌ای زیبا مخصوص سالمندان 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.