نظم و هندسه در طبیعت

گیاهان و مناظری که زیباترین هارمونی ها را از طرح و رنگ و بدون دخالت انسان ها در خود جای داده اند و گویی هنر و ریاضی انسان را به چالش می کشند
عکاس: http://www.mashreghnews.ir/fa/news/415216/
نظم و هندسه در طبیعت 40

نظم و هندسه در طبیعت 40

نظم و هندسه در طبیعت 39

نظم و هندسه در طبیعت 39

نظم و هندسه در طبیعت 38

نظم و هندسه در طبیعت 38

نظم و هندسه در طبیعت 37

نظم و هندسه در طبیعت 37

نظم و هندسه در طبیعت 36

نظم و هندسه در طبیعت 36

نظم و هندسه در طبیعت 35

نظم و هندسه در طبیعت 35

نظم و هندسه در طبیعت 34

نظم و هندسه در طبیعت 34

نظم و هندسه در طبیعت 33

نظم و هندسه در طبیعت 33

نظم و هندسه در طبیعت 32

نظم و هندسه در طبیعت 32

نظم و هندسه در طبیعت 31

نظم و هندسه در طبیعت 31

نظم و هندسه در طبیعت 30

نظم و هندسه در طبیعت 30

نظم و هندسه در طبیعت 29

نظم و هندسه در طبیعت 29

نظم و هندسه در طبیعت 28

نظم و هندسه در طبیعت 28

نظم و هندسه در طبیعت 27

نظم و هندسه در طبیعت 27

نظم و هندسه در طبیعت 26

نظم و هندسه در طبیعت 26

نظم و هندسه در طبیعت 25

نظم و هندسه در طبیعت 25

نظم و هندسه در طبیعت 24

نظم و هندسه در طبیعت 24

نظم و هندسه در طبیعت 23

نظم و هندسه در طبیعت 23

نظم و هندسه در طبیعت 22

نظم و هندسه در طبیعت 22

نظم و هندسه در طبیعت 21

نظم و هندسه در طبیعت 21

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.