بهترین عکس‌های آسمان شب سال ۲۰۱۶

"راه‌شیری مثل یک دلفین" عکسی است که آلوین وو از رصدخانه‌ی قله‌ی موناکی در هاوایی گرفته و برنده‌ی مبارزه با آلودگی نوری در بخش عکس‌های ترکیبی شده است.

"راه‌شیری مثل یک دلفین" عکسی است که آلوین وو از رصدخانه‌ی قله‌ی موناکی در هاوایی گرفته و برنده‌ی مبارزه با آلودگی نوری در بخش عکس‌های ترکیبی شده است.

عکس "نورهای وایکینگ" توسط آدام وودوورث از کانادا گرفته شده و برنده‌ی زیبایی آسمان شب در بخش عکس‌های ترکیبی شده است.

عکس "نورهای وایکینگ" توسط آدام وودوورث از کانادا گرفته شده و برنده‌ی زیبایی آسمان شب در بخش عکس‌های ترکیبی شده است.

"آیین یکی شدن با طبیعت" عکسی است که بوریس دیمیتریف از روسیه گرفته و برنده‌ی جایزه‌ی سوم در بخش زیبایی آسمان شده است.

"آیین یکی شدن با طبیعت" عکسی است که بوریس دیمیتریف از روسیه گرفته و برنده‌ی جایزه‌ی سوم در بخش زیبایی آسمان شده است.

عکس "عکاس" را نیکولاس روملت در ایسلند گرفته و برنده‌ی جایزه‌ی دوم در بخش زیبایی آسمان شب شده است.

عکس "عکاس" را نیکولاس روملت در ایسلند گرفته و برنده‌ی جایزه‌ی دوم در بخش زیبایی آسمان شب شده است.

عکس "همه‌ی این درخشش‌ها طلا نیستند" توسط کارلو زاناندرا در ایتالیا گرفته شده و برنده‌ی جایزه‌ی دوم در بخش مبارزه با آلودگی نوری شده است.

عکس "همه‌ی این درخشش‌ها طلا نیستند" توسط کارلو زاناندرا در ایتالیا گرفته شده و برنده‌ی جایزه‌ی دوم در بخش مبارزه با آلودگی نوری شده است.

"دنباله‌ی شفق قطبی" برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش زیبایی آسمان شب شده و توسط استفانی یی از شمال نروژ گرفته شده است.

"دنباله‌ی شفق قطبی" برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش زیبایی آسمان شب شده و توسط استفانی یی از شمال نروژ گرفته شده است.

نورهای شمال برفراز لوفوتن. برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش مبارزه با آلودگی نوری. عکس توسط "الکس کنو" در نروژ گرفته شده است.

نورهای شمال برفراز لوفوتن. برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش مبارزه با آلودگی نوری. عکس توسط "الکس کنو" در نروژ گرفته شده است.

عکس "زمین باستانی، آسمان مدرن" امیررضا کامکار از کاخ اختصاصی کوروش و آلودگی نوری آسمان شب آن منطقه برنده‌ی جایزه‌ی سوم در بخش مبارزه با آلودکی نوری شد.

عکس "زمین باستانی، آسمان مدرن" امیررضا کامکار از کاخ اختصاصی کوروش و آلودگی نوری آسمان شب آن منطقه برنده‌ی جایزه‌ی سوم در بخش مبارزه با آلودکی نوری شد.

عکس "رد ستارگان کوهستان لیپوان" را سان گوچای از چین گرفته است و از برندگان بخش عکس‌های ترکیبی است.

عکس "رد ستارگان کوهستان لیپوان" را سان گوچای از چین گرفته است و از برندگان بخش عکس‌های ترکیبی است.

عکس "خورشید گرفتگی کلی برفراز اسوالبارد" را Thanakrit Santikunaporn در نروژ گرفته و از برندگان بخش عکس‌های ترکیبی است.

عکس "خورشید گرفتگی کلی برفراز اسوالبارد" را Thanakrit Santikunaporn در نروژ گرفته و از برندگان بخش عکس‌های ترکیبی است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.