اعضای گروه علمی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
دکتر سید مرتضی صفوی کارشناس در حوزه تغذیه
پست الکترونیک : safavimorteza@yahoo.com
استاد علی علی پناهی کارشناس در حوزه سلامت روان
پست الکترونیک : alipanahi2004@yahoo.com
سرکار خانم صالحی رئیس گروه سلامت و بیماری آلزایمر
پست الکترونیک : info@iranalz.ir
سرکار خانم منیژه احمدی کارشناس در حوزه سلامت
پست الکترونیک : m.ahmadi2543@yahoo.com
سرکار خانم مهناز احمدی کارشناس در حوزه خانواده
پست الکترونیک : mahazahmadi42@yahoo.com
جناب آقای دکترمهدی یداللهی موحد رئیس گروه تغذیه
سرکار خانم فرشته احدیانی رئیس گروه ورزش
پست الکترونیک : ahadiani@shariaty.ac.ir
سرکار خانم مهشید عقیلی کارشناس در حوزه ورزش
پست الکترونیک : aghili.mahshid2011@gmail.com
سرکارخانم سمیه سهرابی کارشناس در حوزه ورزش
پست الکترونیک : sohrabi@shariaty.ac.ir
سرکار خانم فرمهر شمس کارشناس در حوزه ورزش
پست الکترونیک : farmehr.shams@gmail.com
سرکار خانم سولماز قادر پناه کارشناس در حوزه ورزش
پست الکترونیک : solmaz.ghaderpanah@gmail.com
سرکار خانم زهرا زارعی کارشناس در حوزه ورزش
پست الکترونیک : zahrazareiee125@gmail.com
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.